دانشکده ادبیات و علوم انسانی- کارشناسی ارشد
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای داود شاهی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/10 - 10:04 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای داود شاهی دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی اثر مدیریت دانش مشتری بر عملکرد بازار در بخش خدمات با نقش واسطه ای قابلیت نوآوری » در ساعت 10  الی 11  مورخه 98/7/13  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنمای اول پایان نامه: جناب آقای دکتر ناصر سیف الهی(100%)
  2. استاد مشاور اول پایان نامه: جناب آقای دکتر محمد باشکوه(100%)
  3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر حسین رحیمی کلور.
  4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای باقر عسگرنژاد نوری.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5781.20835.fa
برگشت به اصل مطلب