دانشکده ادبیات و علوم انسانی- کارشناسی ارشد
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ساناز نادری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۸ - 09:26 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم ساناز نادری دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « تأثیر سوء گیری های رفتاری بر قصد سرمایه گذاری مخاطره آمیز با نقش تعدیل گر سواد مالی مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران» در ساعت 11  الی 12  مورخه 98/7/8  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنمای اول پایان نامه: جناب آقای دکتر باقر عسگر نژاد نوری(60%)
  2. استاد راهنمای دوم پایان نامه: جناب آقای دکتر محمد حسن زاده(40%)
  3. استاد مشاور اول پایان نامه: جناب آقای دکتر ناصر سیف الهی (100%)
  4. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر قاسم زارعی.
  5. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر مهرداد آقایی.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5781.20817.fa
برگشت به اصل مطلب