دانشکده ادبیات و علوم انسانی- کارشناسی ارشد
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم یاسمین دانشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/8 - 09:23 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم یاسمین دانشور دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « آزمون مدل عوامل وضعیتی موثر بر فتار خرید ناگهانی مصرف کننده مطالعه موردی: فروشگاه های زنجیره ای شهروند در کلانشهر تهران» در ساعت 12  الی 13  مورخه 98/7/8  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنمای اول پایان نامه: جناب آقای دکتر باقر عسگر نژاد نوری(60%)
  2. استاد راهنمای دوم پایان نامه: جناب آقای دکتر محمد حسن زاده(40%)
  3. استاد مشاور اول پایان نامه: جناب آقای دکتر قاسم زارعی(100%)
  4. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر محمد باشکوه.
  5. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر مهرداد آقایی.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5781.20816.fa
برگشت به اصل مطلب