دانشکده ادبیات و علوم انسانی- کارشناسی ارشد
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رامین راخشا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/7 - 13:21 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای رامین راخشا دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « شناسایی و اولویت بندی چالش های اساسی بازاریابی محصولات شرکت های دانش بنیان به وسیله ی رویکرد MADM مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان شمال غرب کشور » در ساعت 11  الی 12  مورخه 98/7/7  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

  ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنمای اول پایان نامه: جناب آقای دکتر قاسم زارعی(60%)
  2. استاد راهنمای دوم پایان نامه: جناب آقای دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج (40%)
  3. استاد مشاور اول پایان نامه: جناب آقای دکتر محمد باشکوه (100%)
  4. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر حسین رحیمی کلور.
  5. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر باقر عسگرنژادنوری.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5781.20808.fa
برگشت به اصل مطلب