دانشکده ادبیات و علوم انسانی- کارشناسی ارشد
جلسه دفاعیه پایاننامه کارشناسی ارشد خانم مژگان میرزاپور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/2 - 14:51 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم مژگان میرزاپور  دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « تحلیل ساختاری هیچانه های کودکانه در اشعار فارسی و ترکی » در ساعت 16  الی 17  مورخه 98/7/2  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنما پایان نامه: جناب آقای دکتر عسگرصلاحی(100%)
  2. استاد مشاور اول پایان نامه: جناب آقای دکتر پیام فروغی (100%)
  3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر شکراله پورالخاص.
  4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر مهرداد آقایی.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5781.20782.fa
برگشت به اصل مطلب