دانشکده ادبیات و علوم انسانی- کارشناسی ارشد
جلسه دفاعیه پایاننامه کارشناسی ارشد خانم سیده حدیث سیدترابی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/2 - 14:43 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم سیده حدیث سیدترابی دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی عناصر سوررئالیسم در شعر انصاف الاعور معضاد  » در ساعت 11  الی 12  مورخه 98/7/2  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنما پایان نامه: جناب آقای دکتر مهرداد آقایی(100%)
  2. استاد مشاور اول پایان نامه: جناب آقای دکتر شهریار گیتی (100%)
  3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر جواد گرجامی.
  4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر حسین محسنی.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5781.20778.fa
برگشت به اصل مطلب