دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دکتری
جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم زهرا عظیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۳ - 12:06 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم زهرا عظیمی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ، ورودی سال 92 به شماره دانشجویی 9211364104  طبق مجوز شماره 98/12/11372 مورخه 98/7/13 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  تحقیقی در نشانه های زبان و ادب در پنج مجموعه شعر شفیعی کدکنی» در ساعت 14  روز شنبه  مورخه 98/7/13 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:
  1. استاد راهنمای اول رساله: جناب آقای دکتر ابراهیم رنجبر(60%).
  2. استاد راهنمای دوم رساله: جناب آقای دکتر خدابخش اسدالهی(40%).
  3. استاد مشاور رساله: جناب آقای دکتر رامین محرمی(100%).
  4. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر عسگر صلاحی.
  5. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر ابراهیم دانش.
  6. استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر محمد رضا عابدی، عضو محترم هیات علمی دانشیار دانشگاه تبریز.
  7. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر شکراله پورالخاص.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5780.20843.fa
برگشت به اصل مطلب