دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دکتری
جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای رضا عباسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/13 - 10:55 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای  رضا عباسی دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی  ، ورودی سال 91 به شماره دانشجویی 9111364102  طبق مجوز شماره 98/12/11274 مورخه 98/6/13 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  تحلیل بینامتنی سیر حماسه های شیعی با شاهنامه فردوسی » در ساعت 16  روز چهارشنبه  مورخه 98/7/13 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:


ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنمای رساله: جناب آقای دکتر عسگر صلاحی(100%).
  2. استاد مشاور اول رساله: جناب آقای دکتر رامین محرمی(50%).
  3. استاد مشاور دوم رساله: جناب آقای دکتر بیژن ظهیری ناو(50%).
  4. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر شکراله پورالخاص.
  5. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر ابراهیم دانش.
  6. استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر محمد رضا عابدی، عضو محترم هیات علمی دانشیار دانشگاه تبریز.
  7. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر خدابخش اسدالهی.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5780.20841.fa
برگشت به اصل مطلب