دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دکتری
جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم ژاله عرفانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/16 - 07:59 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم ژاله عرفانی  دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی ، ورودی سال 92 به شماره دانشجویی 9211364103  طبق مجوز شماره 98/12/8902 مورخه 98/6/13 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  بررسی تطبیقی مضامین برجسته­ی عرفانی در مکتب تعالی گرایی و ادبیات عرفانی ایران با تکیه بر شواهدی از امرسون، ثورو و مولانا و حافظ » در ساعت 14 عصر  روز چهارشنبه  مورخه 98/6/20 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:


ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنمای اول رساله: جناب آقای دکتر حسین نوین(100%).
  2. استاد مشاور اول رساله: جناب آقای دکتر علی آرین(50%).
  3. استاد مشاور دوم: جناب آقای دکتر عسگر صلاحی.(50%)
  4. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر رامین محرمی.
  5. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر شکراله پورالخاص.
  6. استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر ابراهیم اقبالی، عضو محترم هیات علمی (دانشیار) دانشگاه تبریز.
  7. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر ابراهیم دانش.
 
 
 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5780.20667.fa
برگشت به اصل مطلب