دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دکتری
جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم مینو مجیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۶ - 07:56 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم مینو مجیدی دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی ، ورودی سال 91 به شماره دانشجویی 9111364104  طبق مجوز شماره 98/12/9801 مورخه 98/6/13 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  بررسی نمودهای فمنیسم در داستان های غزاله علی زاده » در ساعت 16 عصر  روز چهارشنبه  مورخه 98/6/20 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنمای اول رساله: جناب آقای دکتر ابراهیم رنجبر(60%).
  2. استاد راهنمای دوم رساله: جناب آقای دکتر حسین نوین(40%).
  3. استاد مشاور اول رساله: جناب آقای دکتر رامین محرمی(50%).
  4. استاد مشاور دوم رساله: جناب آقای دکتر عسگر صلاحی(50%).
  5. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر شکراله پورالخاص.
  6. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر ابراهیم دانش.
  7. استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر ابراهیم اقبالی، عضو محترم هیات علمی (دانشیار) دانشگاه تبریز.
  8. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر مهرداد آقایی.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5780.20666.fa
برگشت به اصل مطلب