دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دکتری
جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای بهنام فتحی دورجون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/16 - 07:52 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای  بهنام فتحی دورجون دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی ، ورودی سال 93 به شماره دانشجویی 9311365105 طبق مجوز شماره 98/12/8905  مورخه 98/6/16 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  بررسی شیوه های روابط متنی بین اشعار ناصر خسرو و سنایی با تکیه بر نظریه ژولیا کریستوا و ژرار ژنت » در ساعت 10   روز چهارشنبه  مورخه 98/6/20 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنمای اول رساله: جناب آقای دکتر خدابخش اسدالهی(100%).
  2. استاد مشاور اول رساله: جناب آقای دکتر رامین محرمی(100%).
  3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر علی غفاری.
  4. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر عسگر صلاحی.
  5. استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر مهدی مسبوق، عضو محترم هیات علمی (استاد) دانشگاه بوعلی سینای همدان.
  6. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر مهرداد آقایی.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5780.20665.fa
برگشت به اصل مطلب