دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دکتری
جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری آقای محمد نوحی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/9 - 08:08 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای  محمد نوحی دانشجوی دکتری رشته ژئومورفولوژی، ورودی سال 91 به شماره دانشجویی 9111384104  طبق مجوز شماره 98/12/6767 مورخه 98/5/7 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  عوامل موثر در شکل گیری و گسترش مخروط افکنه های دامنه های شمالی سبلان» در ساعت 14 عصر  روز چهارشنبه  مورخه 98/5/9 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:
 ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. استاد راهنما پایان نامه: جناب آقای دکتر عقیل مددی(100%)
  2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر موسی عابدینی(100%)
  3. استاد داور داخلی اول: سرکار خانم دکتر فریبا اسفندیاری.
  4. استاد داور داخلی دوم: جناب آقای دکتر صیاد اصغری.
  5. استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر شهرام روستایی.
  6. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر محمد حسن یزدانی.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5780.20336.fa
برگشت به اصل مطلب