دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دکتری
جلسه دفاعیه ایان نامه دکتری خانم بهاره میرزاخانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/26 - 12:15 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم  بهاره میرزاخانی دانشجوی دکتری رشته جغرافیا ، ورودی سال 1392، به شماره دانشجویی 9211384104 طبق مجوز شماره 98/12/4063 مورخه 97/3/22 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  بررسی پالئوژئومورفولوژی پلایای میقان » در ساعت 11 صبح  روز چهارشنبه  مورخه 98/3/29 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:
  1. استاد راهنمای اول رساله: جناب آقای دکتر عقیل مددی(100%).
  2. استاد مشاور اول رساله: سرکار خانم دکتر زهرا بیگم حجازی (50%)، عضو محترم هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران.
  3. استاد مشاور دوم رساله: سرکارخانم دکتر بتول زینالی(50%).
  4. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر صیاد اصغری.
  5. استاد داور داخلی دوم: سرکار خانم دکتر فریبا اسفندیاری.
  6. استاد داور خارجی: سرکار خانم دکتر فریبا کرمی، عضو محترم هیات علمی (دانشیار) دانشگاه تبریز.
  7. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر محمد حسن یزدانی.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5780.17779.fa
برگشت به اصل مطلب