دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دکتری
جلسه دفاعیه پایان نامه آقای ابوذر مطیع دوست کومله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/27 - 14:55 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای  ابوذر مطیع دوست دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، ورودی سال 1390، به شماره دانشجویی 9011374101 طبق مجوز شماره 97/12/20008 مورخه 97/11/27 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان «  تقابل و تعامل بازارهای سنتی و مدرن (مطالعه موردی: کلانشهر رشت)» در ساعت 12 بعدازظهر  روزسه شنبه  مورخه 97/11/30 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
1- دکتر حسین نظم فر، استاد راهنمای اول
2- دکتر اکرامت اله زیاری، استاد راهتمای دوم از دانشگاه تهران
3- دکتر عطا غفاری گیلانده، استاد مشاور
4- دکتر محمدحسن یزدانی، استاد داور داخلی اول
5- دکتر منصور رحمتی ،
استاد داور داخلی دوم

6- دکتر اکبر اصغری زمانی، استاد داور خارجی از دانشگاه تبریز
7- دکتر موسی عابدینی، نماینده تحصیلات تکمیلی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5780.16465.fa
برگشت به اصل مطلب