دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دکتری
جلسه دفاع پایان نامه آقای دکتر ابراهیم بهشتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/8 - 08:25 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای دکتر  ابراهیم بهشتی  دانشجوی دکتری رشته ژئومورفولوژی ، ورودی سال 1391، به شماره دانشجویی 9111384101  طبق مجوز شماره 97/12/16556 مورخه 97/10/8 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان « استخراج و مشخصه سازی لندی ها با استفاده از تحلیل های چند مقایسه و شی گرا منطقه مورد مطالعه دامنه های شمال سبلان » در ساعت 14/30 بعدازظهر  روز چهار شنبه مورخه 97/10/12 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
1- دکتر فریبا اسفندیاری، استاد راهنمای اول
2- دکتر عقیل مددی،، استاد داور داخلی اول
3- دکتر صیاد اصغری ،
استاد داور داخلی دوم

4- دکتر موسی عابدینی، استاد داور داخلی سوم
5- دکتر عطا غفاری ، نماینده تحصیلات تکمیلی
6- خانم دکتر فریبا کرمی، استاد تمام دانشگاه تبریز ، استاد داور خارجی 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5780.15797.fa
برگشت به اصل مطلب