دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دکتری
جلسه دفاع پایان نامه آقای دکتر فریبا بیگی پور مطلق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/8 - 08:16 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم دکتر  فریبا بیگی پورمطلق  دانشجوی دکتری رشته ژئومورفولوژی ، ورودی سال 1391، به شماره دانشجویی 9111384102  طبق مجوز شماره 97/12/16563 مورخه 97/10/8 مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت عنوان « نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در پراکندگی سایت های تاریخی، مطالعه موردی سایت های تاریخی الشتر » در ساعت 10 صبح روز 
چهار شنبه مورخه 97/9/27 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:
1- دکتر عقیل مددی ، استاد راهنمای اول
2- دکتر بتول زینالی، استاد مشاور رساله
3- دکتر فریبا اسفندیاری، ، استاد داور داخلی اول
4- دکتر صیاد اصغری ،
استاد داور داخلی دوم
5- دکتر محمدحسن یزدانی ، نماینده تحصیلات تکمیلی
6-
دکتر ایرج جباری ، استاد دانشگاه رازی کرمانشاه، استاد داور خارجی
7- خانم دکتر فریبا کرمی، استاد تمام دانشگاه تبریز ، استاد داور خارجی 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=4.5780.15796.fa
برگشت به اصل مطلب