مدیریت ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی- متفرقه
فراخوانهای پژوهشی سال 1402 فراخوانهای پژوهشی سال ۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/28 - 12:17 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی:
http://www.uma.ac.ir/find-32.1139.30506.fa.html
برگشت به اصل مطلب