دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- جلسات دفاعیه و چکیده پایان نامه ها
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکارخانم شکرانه محرم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۰ - 11:41 | 
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی شکرانه محرم دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی ورودی سال 1395 به شماره دانشجویی9519144109 طبق مجوز مورخه98/5/8مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده تحت عنوان"  نقش نارسایی هیجانی وراهبردهای خود تنظیمی در پیش بینی آشفتگی هیجانی افراد مبتلا به صرع" در ساعت 11روز سه شنبه   مورخ98/5/8در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید.(چکیده )

ترکیب داوران به شرح زیرمی باشد:

1-دکتر اکبر عطادخت  ،استاد راهنما
2-دکترنیلوفر میکاییلی،استاد مشاور 
3-دکتر محمد نریمانی، استاد داور
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=31.6718.20621.fa
برگشت به اصل مطلب