دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- اخبار و اطلاعیه
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ارتقاء مرتبه علمی ۴ نفر از همکاران گرانقدر دانشکده را تبریک عرض نموده و آرزوی توفیق روز افزون را دارد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/15 - 08:45 | 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ارتقاء مرتبه علمی ۴ نفر از همکاران گرانقدر دانشکده را تبریک عرض نموده و آرزوی توفیق روز افزون را دارد

دکتر علیرضا قنبری از دانشیاری به استاد

  دکترحسین شهاب از استادیاری به دانشیاری

  دکتر سعید خماری از دانشیاری به استاد 

  دکتر مرتضی برمکی از دانشیاری به استاد

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://www.uma.ac.ir/find-30.894.28777.fa.html
برگشت به اصل مطلب