دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- اخبار و اطلاعیه
برگزاری کارگاه آموزشی کار آفرینی در بستر فناوری اطلاعات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۹ - 14:33 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.894.21323.fa
برگشت به اصل مطلب