دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- اخبار و اطلاعیه
برگزاری آزمون جامع دکتری گروه های آموزشی بیوسیتم، زراعت و اصلاح نباتات،باغبانی و منابع طبیعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۸ - 08:33 | 
برگزاری آزمون جامع دکتری گروه های آموزشی بیوسیتم، زراعت و اصلاح نباتات،باغبانی و منابع طبیعی در مورخ 28 آیان 98 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برگزار گردید

  

  
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.894.21305.fa
برگشت به اصل مطلب