دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- اخبار و اطلاعیه
بازدید اعضای شورای دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مورخ 98/08/20 از واحد کارآفرین تعاونی مزرعه آرتان اردبیل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۱ - 09:23 | 
  

  

  

  
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.894.21221.fa
برگشت به اصل مطلب