دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- چلسات دفاع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع ازپایان‌نامه آقای فرهاد ثنایی نیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - 09:32 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10076-51 مورخ 25/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای فرهاد ثنایی نیری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9645044102 تحت عنوان: "بررسی کمیت و کیفیت عملکرد هیبریدهای حاصل از تلاقی لاین های امید بخش چغندر قند"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 16:00 روز ­شنبه مورخ 30/06/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر امید سفالیان  (٪60) و دکتر سلیم فرزانه(٪40)
  2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر علی اصغری (٪50)  و دکتر اباذر رجبی(٪50)
  3. اساتید داور داخلی: خانم دکتر سدابه جهانبخش گده کهریز  
  4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر رسول اصغری زکریا
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.6159.20724.fa
برگشت به اصل مطلب