دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- چلسات دفاع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع ازپایان‌نامه آقای سعید داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/30 - 09:31 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10096-51 مورخ 27/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای سعید داوران دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زراعت ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9645644110 تحت عنوان: "مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد لاین های برتر انتخاب شده از نسل­های F6 کنجد به دست آمده از مناطق مختلف، در دشت مغان"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 14:00 روز ­شنبه مورخ 30/06/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر مرتضی برمکی  (٪100)
  2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقای دکتر حسین زینل زاده تبریزی (٪100) 
  3. اساتید داور داخلی: خانم دکتر پریسا شیخ زاده مصدق 
  4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سلیم فرزانه
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.6159.20723.fa
برگشت به اصل مطلب