دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- چلسات دفاع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای امید ذالفنون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/30 - 09:31 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10097-51 مورخ 27/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای امید ذالفنون دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته طراحی و ساخت ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9620344101 تحت عنوان: "طراحی و ساخت و ارزیابی یک کارنده دستی گیاهان دارویی در مراتع"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 15:00 روز ­شنبه مورخ 30/06/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر یوسف عباسپور گیلانده  (٪100)
  2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقای دکتر نورالدین حسین پور آزاد (٪100) 
  3. اساتید داور داخلی:آقای دکتر جواد طریقی  
  4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر غلامحسین شاهقلی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.6159.20722.fa
برگشت به اصل مطلب