دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- چلسات دفاع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع ازپایان‌نامه آقای بابک احمدی اصل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - 09:29 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10100-51 مورخ 27/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای بابک احمدی اصل دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز ورودی سال 95  به شماره دانشجویی 9533224101 تحت عنوان: "اثر تنش رطوبت بر رقابت دو گونه علف هرز سلمه تره و تاج خروس با گیاه زراعی سیب زمینی"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 9:00 روز ­یکشنبه مورخ 31/06/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر حمید رضا محمددوست چمن­آباد  (٪60) و دکتر سعید خماری(٪40)
  2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقای دکتر علی اصغری (٪100)
  3. اساتید داور داخلی:آقای دکتر پریسا شیخ زاده مصدق 
  4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سلیم فرزانه
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.6159.20720.fa
برگشت به اصل مطلب