دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- چلسات دفاع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای صالح اخوان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - 09:26 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10101-51 مورخ 27/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای صالح اخوان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تغذیه دام ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9645354101 تحت عنوان: "بررسی اثر منبع غله و سطح ذرت سیلو شده بر عملکرد، فراسنجه­های خونی، خصوصیات لاشه و قابلیت هضم بره های پرواری آمیخته رومانف- مغانی"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 11:00 روز ­شنبه مورخ 30/06/1398 در محل کلاس شماره 10 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر حسین عبدی بنمار  (٪60) و دکتر جمال سیف دواتی(٪40)
  2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر عبدالفنتاح زیدان محمدسالم (50%) بهرام فتحی آچاچلوئی(50%)
  3. اساتید داور داخلی:آقای دکتر میرداریوش شکوری 
  4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر نعمت هدایت ایوریق
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.6159.20718.fa
برگشت به اصل مطلب