دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- چلسات دفاع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای محسن پژوهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - 09:20 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10065-51 مورخ 25/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای محسن پژوهی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته گیاهان دارویی ورودی سال 95  به شماره دانشجویی 95455584104 تحت عنوان: "ارزیابی سلنیم، کیتوزان و سالسیلیک اسید بر رشد، فیزیولوژی و عملکرد گیاه دارویی بالنگوی شیرازی تحت شرایط تنش آبی"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 10:00 روز ­شنبه مورخ 30/06/1398 در محل کلاس شماره 3 رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
  1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر موسی ترابی گیگلو  (٪60) و دکتر رسول آذرمی (٪40)
  2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر بهروز اسماعیل پور (٪50)  و مهندس امید حیدر پور(٪50)
  3. اساتید داور داخلی: آقای دکتر مهدی بهنامیان 
  4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر یونس پور بیرایم هیر
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.6159.20715.fa
برگشت به اصل مطلب