دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- چلسات دفاع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای محمد اصلان زاده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/17 - 08:42 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 10012-51 مورخ 16/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله آقای محمد اصلان زاده  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی مکانیزاسیون کشاورزی ورودی سال96 به شماره دانشجویی 9620354101  تحت عنوان : « تعیین برخی خواص مکانیکی دو رقم سیب به منظور کاهش ضایعات» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 10:00 روز  یکشنبه مورخ 17/06/98 در محل کلاس شماره 3 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقای دکتر منصور راسخ (100%)
2 استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقای دکتر غلامحسین شاهقلی(100%)
3- داور(ان) داخلی: آقای دکتر امیرحسین افکاری سیاح  
4 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر راضیه پور دربانی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.6159.20610.fa
برگشت به اصل مطلب