دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- چلسات دفاع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم نگین حسنعلیزاده درخشان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/17 - 08:41 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 10015-51 مورخ 16/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله خانم نگین حسنعلیزاده درخشان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیک و حفاظت خاک ورودی سال95 به شماره دانشجویی 9533574107  تحت عنوان : « اثرات توپوگرافی کاربری اراضی بر شاخص­های تجمعی کیفیت خاک در منطقه فندقلوی استان اردبیل» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 8:30 روز  یکشنبه مورخ 17/06/98 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقایان دکتر شکراله اصغری (60%) و دکتر حسین شهاب  (40%)
2 استاد(ان) مشاور پایان‌نامه خانم دکتر آیدا عباسی(100%)
3- داور(ان) داخلی: آقای دکتر اسماعیل گلی  
4 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر اکبر قویدل

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.6159.20609.fa
برگشت به اصل مطلب