دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- چلسات دفاع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای حسن لطفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/17 - 08:40 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 10019-51 مورخ 16/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله آقای حسن لطفی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی تغذیه دام ورودی سال95 به شماره دانشجویی 9533254107  تحت عنوان : « بهبود ارزش غذایی تفاله گوجه فرنگی در تغذیه جوجه های گوشتی با استفاده از مولتی آنزیم» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 11:00 روز  یکشنبه مورخ 16/06/98 در محل کلاس 2 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. خواهشمند است
 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقای دکتر بهمن نوید شاد (100%)
2 استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقایان دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق (50%) و دکتر رضا بهمرام(50%)
3- داور(ان) داخلی: آقای دکتر میرداریوش شکوری
4 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر نعمت هدایت  
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.6159.20608.fa
برگشت به اصل مطلب