دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- چلسات دفاع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم ناهیده زارع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۶ - 08:44 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 10001-51 مورخ 13/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله خانم ناهیده زارع دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی ژنتیک و اصلاح دام و طیور ورودی سال96 به شماره دانشجویی 9633764102  تحت عنوان : « شناسایی ریزماهواره­های گسترده ژنوم  و عناصر متحرک در ژنوم شتر دوکوهانه با استفاده از توالی کامل ژنوم» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 11:00 روز  شنبه مورخ 16/06/98 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقایان دکتر نعمت هدایت (60%) و دکتر رضا سید شریفی(40%)
2 استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقای دکتر رضا خلخالی(50%) و خانم دکتر آزاده بوستان(50%)
3- داور(ان) داخلی: آقایان دکتر جمال سیف دواتی  
4 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سلیم فرزانه
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.6159.20598.fa
برگشت به اصل مطلب