دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- کتب نمونه کشوری
کتب نمونه کشوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/31 - 15:32 | 
کتاب برگزیده چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل تابستان 1389
آبخیز داری و حفاظت خاک
تالیف: دکتر اباذر اسمعلی، خدایار عبداللهی
سال چاپ: 1389
شابک: 7-34-5351-600-978
 کتاب برگزیده سال 1373 دانشگاه تهران 
کشت بافت گیاهی
مترجم: دکتر قدیر نوری قنبلانی
سال چاپ: 1371
شابک:
کتاب برگزیده سال 1381 دانشگاه تهران
 اکولوژی حشرات(جلد اول)
مترجم: دکتر قدیر نوری قنبلانی
سال چاپ: 1380
شابک: 4-27-6822-964
کتاب برگزیده سال 1381 دانشگاه تهران
 اکولوژی حشرات(جلد دوم)
مترجم: دکتر قدیر نوری قنبلانی
سال چاپ: 1380
شابک: 4-27-6822-964
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.5837.14664.fa
برگشت به اصل مطلب