دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- گروه منابع طبیعی
گروه منابع طبیعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/12 - 14:47 | 
مسئول آزمایشگاه:آقایان سیف الله فیضی و غلامرضا پور رحیمی
ردیف آزمایشگاه محل آزمایشگاه عکس
1 مرتعداری و رده بندی گیاه ساختمان کشاورزی 3
2 علوم آبخیز داری ساختمان کشاورزی 3
3 هرباریوم ساختمان 1 کشاورزی
ط اول
4 هرباریوم  ط اول دانشکده 1 کشاورزی
5 بانک بذر ساختمان 3 کشاورزی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.5744.14435.fa
برگشت به اصل مطلب