دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- نشریه انجمن
نشریه انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/24 - 11:28 | 
نشریه مهندسی فضای سبز - شماره ۳
- نوع برنامه: تولید و نشر محتوای علمی
- استاد مشاور: آقای دکتر بهروز اسماعیل‌پور
- زمان انتشار:  پاییز ۱۳۹۶
- تعداد دانشجویان هیات تحریریه: ۹ نفر
---

توضیح مختصر:
نشریه گروه مهندسی فضای سبز با عنوان "نشریه تخصصی مهندسی فضای سبز " در طول مدت ۶ ماه گردآوری شده و در پاییز سال ۱۳۹۶ به چاپ رسید. این نشریه، نشریه شماره ۳ گروه مهندسی فضای سبز می‌باشد.
 سردبیر نشریه آقای نورالدین ایزدی و مدیرمسئول آقای میلاد ملکی می‌باشند و اعضای هیات تحریریه شامل ۹ نفر از دانشجویان می‌باشد.
 در این شماره از نشریه سعی شده مطالبی در زمینه‌ی معرفی رشته مهندسی  فضای سبز ارائه شود.
 از دیگر مطالب مهم می‌توان به ارکان پارک‌سازی و قوانین و مقررات این مبحث اشاره نمود.
 
نشریه طراحان منظر
- نوع برنامه: تولید و نشر محتوای علمی
- استاد مشاور: آقای دکتر بهروز اسماعیل‌پور
- زمان انتشار:  فروردین ۱۳۹۷
- تعداد دانشجویان هیات تحریریه: ۹ نفر
---

توضیح مختصر:
نشریه گروه مهندسی فضای سبز با عنوان نشریه طراحان منظر" در طول مدت ۳ ماه گردآوری شده و در فروردین ماه ۱۳۹۷ به چاپ رسید. 
 سردبیرنشریه آقای نورالدین ایزدی و مدیرمسئول آقای میلاد ملکی می‌باشند و اعضای هیات تحریریه شامل ۹ نفر از  دانشجویان می‌باشد.
 در این شماره ازنشریه بیشتر به معرفی رشته و همچنین ارکان پاک‌سازی و قوانین و مقررات این مبحث پرداخته شده است.نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.5639.14615.fa
برگشت به اصل مطلب