دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دبیر انجمن
دبیر انجمن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۱ - 14:28 | 


هاجرمحمدزاده
رشته تحصیلی: مهندسی فضای سبز
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.5637.14351.fa
برگشت به اصل مطلب