دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- اخبار انجمن
کارگاه آموزشی " همه با هم برای دیابت" توسط انجمن علمی صنایع غذایی در مورخ 27 آبان 98 برگزار گردید.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/4 - 10:42 | 
  

  
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://www.uma.ac.ir/find-30.5603.21369.fa.html
برگشت به اصل مطلب