دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- اخبار انجمن
انجمن علمی صنایع غذایی به مناسبت روز کیفیت برگزار می کند" اکران فیلم مستند"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/14 - 12:14 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://www.uma.ac.ir/find-30.5603.21154.fa.html
برگشت به اصل مطلب