دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دبیر انجمن
دبیر انجمن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲ - 10:53 | 

میلاد مرادی کرد قشلاقی
​رشته تحصیلی : کارشناسی بیو سیستم
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.5597.14683.fa
برگشت به اصل مطلب