دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دبیر انجمن
دبیر انجمن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۳ - 08:39 | 

سجاد شیخ قاسمی
رشته تحصیلی: دانشجوی کارشناسی خاک شناسی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.5585.15280.fa
برگشت به اصل مطلب