دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- گروه مهندسی آب
برترین ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/28 - 11:52 | 
مقطع کارشناسی ارشد سال 98
رشته نام خانوادگی و نام ترم ورود معدل کل
علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی محسن کمالی 97 17.48
مدیریت کشاورزی پریسا بشارتی کیوی 97 17.42
مقطع کارشناسی سال 98
رشته نام خانوادگی و نام ترم ورود معدل کل
علوم و مهندسی آب امیر رضا نعمتی منصور 96 17.23
علوم و مهندسی آب غفاری سولا 
محمد
95 17.36
مقطع کارشناسی سال 97
رشته نام خانوادگی و نام ترم ورود رتبه معدل کل
علوم و مهندسی آب   علیزاده جبه دار 
میلاد
94 1 17.8
علوم و مهندسی آب   غفاری سولا 
محمد
95 1 17.49
علوم و مهندسی آب   ادمیت بایرام بدن فاطمه 96 1 18.01
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.5499.14214.fa
برگشت به اصل مطلب