دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- گروه مرتع آبخیزداری
برترین ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/28 - 11:23 | 
مقطع کارشناسی ارشد تمام گرایش ها
رشته نام خانوادگی و نام ترم ورود معدل کل
علوم و مهندسی آبخیزداری-حفاظت آب و خاک نریمانی راحله ۹۹ ۱۷.۷۷
علوم و مهندسی مرتع-مدیریت مرتع حسین نژادجدیدی مینا ۹۹ ۱۷.۳۸
 
مقطع دکتری تمام گرایش ها
رشته نام خانوادگی و نام ترم ورود معدل کل
علوم و مهندسی مرتع محمدنژاد پشمینه ۹۹ ۱۸.۱۸
مقطع کارشناسی سالها۹۷- ۹۸-۹۹
رشته نام خانوادگی و نام ترم ورود معدل کل
مهندسی طبیعت شکری دولت اباد الهه ۹۷ ۱۸.۴۳
مهندسی طبیعت جهاندیده فاطمه ۹۸ ۱۸.۵۴
مهندسی طبیعت خاکپور فریبا ۹۹ ۱۸.۲۴
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://www.uma.ac.ir/find-30.5498.14212.fa.html
برگشت به اصل مطلب