دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- همایش های برگزار شده
اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی ارگانیک و مرسوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۴ - 15:37 | 

اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی ارگانیک و مرسوم در سال 2017 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی با محور های ذیل برگزار گردید
 

  • تولید محصولات گیاهی (زراعی و باغی) ارگانیک و مرسوم
  • مدیریت آب، خاک و ضایعات در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
  • مهندسی ماشین آلات کشاورزی و بیوسشیستم
  • مدیریت منابع طبیعی در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
  • حفاظت گیاهی (مدیریت،آفات، بیماریها و علف‌های هرز)
  • تولید محصولات دامی در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
  • کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در کشاورزی
  • کشاورزی ارگانیک و تولیدات غذایی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.5406.14883.fa
برگشت به اصل مطلب