دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- همایش های برگزار شده
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۷ - 16:26 | 
پوستر سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با تجلیل از برترین ها به کار خود پایان داد.
AWT IMAGEAWT IMAGEجزئیات برنامه و زمان‌بندی ارائه مقالات شفاهی سیزدهمین همایش ملی آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی AWT IMAGEAWT IMAGE
اختتامیه همایش  ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست​
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست آغاز به کار کرد
بازدید شرکت کنندگان در همایش از موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی ​
ارائه مقالات شفاهی توسط شرکت کنندگان در همایش​
برگزاری کارگاه های  همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست​
مراحل پذیرش و ثبت نام همایش صیانت از منابع طبیعی و آبخیزداری

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، جناب آقای مهندس خلیل آقایی از غرفه های همایش ​

افتتاحیه سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست​ارائه مقالات پوستری سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست


رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی خبر داد:دریافت 265 مقاله در سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست مهرماه سالجاری در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.5406.14729.fa
برگشت به اصل مطلب