دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- گروه علوم دامی و صنایع غذایی
کتاب های منتشر شده گروه علوم دامی و صنایع غذایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۳ - 14:41 | 
بهینه‌سازی راندمان خوراک مصرفی نشخوارکنندگان جهت دستیابی به کشاورزی پایدار
مترجمان: دکتر فرزاد میرزایی آقچه قشلاق، شیرزاد قادر زاده
سال چاپ:1396

شابک:1-67-8204-600-978
تکنولوژی پشم و پوست
تالیف: دکتر جمال سیف دواتی، دکتر رضا سید شریفی
سال چاپ:1395
شابک: 6-9-96868-600-978
تحقیق و پرورش گاو میش
مترجمان : دکتر حسین عبدی بنمار، دکتر فرزاد میرزایی آقچه قشلاق
سال چاپ: 1394
شابک: 8-19-7304-600-978
اصول طراحی ساختمان های مدرن دام و طیور
تالیف: دکتر جمال سیف دواتی، دکتر رضا سید شریفی
سال چاپ:1395
شابک:0-1-96868-600-978
فناوری های زیستی در تولید مثل(دام و طیور)
تالیف:دکتر جمال سیف دواتی، دکتر رضا سید شریفی
سال چاپ: 1395
شابک: 7-2-96868-600-978
مبانی اصلاح نژاد دام تکمیلی
تالیف: دکتر رضا سید شریفی
سال چاپ:1394
شابک: 4-843-102-600-978
رفاه برای مرغ اهلی
مترجم: دکتر بهمن نوید شاد
سال چاپ: 1395
شابک: 5-8-96268-600-978
پرورش نشخوارکنندگان جوان
مترجمان: دکتر حسین عبدی بنمار، مهندس شیرزاد قادر زاده
سال چاپ: 1394
شابک: 8-22-7304-600-978
اصول تغذیه ورزشی
مترجمان: بهرام فتحی آچاچلویی، دکتر معرفت سیاه کوهیان
سال چاپ: 1387
شابک: 2-1-90321-600-978
میکروب های بطور مستقیم قابل تغذیه و پری بیوتیک ها برای حیوانات
مترجمان: دکتر بهمن نوید شاد، دکتر مریم رویان
سال چاپ: 1395
شابک: 5-8-96268-600-978
بیماری های مرتبط با سلامتی دستگاه گوارش طیور
مترجمان: دکتر میرداریوش شکوری، مهندس سیده اعظم خاتمی، مهندس اکبر شیرعلی نژاد
سال چاپ: 1396
شابک: 6-441-344-600-978
اصول و مفاهیم اصلاح نژاد دام و طیور
تالیف: دکتر رضا سیدشریفی
سال چاپ: 1386
شابک: 9-41-8184-964-978

مفاهیم پایه در جنین شناسی
مترجمان: دکتر علی سبحانی، دکتر عبداله سبحانی، دکتر لیدا آهنگ نظری
سال چاپ:1384
شابک: 0-160-6943-964

تکنولوژی تولید روغن های خوراکی
تالیف: دکتر کاظم علیرضا لو، دکتر بهرام فتحی آچاچلویی
سال چاپ: 1395
شابک: 4-65-7624-600-978
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.4840.12103.fa
برگشت به اصل مطلب