دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- اخبار و اطلاعیه های مزرعه
تصاویری از گندم کاشته شده مزرعه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/27 - 12:12 | 

تصاویری از گندم کاشته شده مزرعه

تصویر 1

تصویر 2

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=30.4514.10839.fa
برگشت به اصل مطلب