دانشکده علوم- اخبار دانشکده
شروع ثبت نام لیگ اینترنت اشیاء در منطقه شمالغرب کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۶ - 08:30 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم:
http://uma.ac.ir/find.php?item=3.1108.20877.fa
برگشت به اصل مطلب