هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اردبیل- اخبار
برگزاری نشست کارگروه تخصصی دانشگاه جامع علمی کاربردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/13 - 11:28 | 
کارگروه تخصصی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل به منظور بررسی نظرات گروه ناظر دانشگاه جامع علمی کاربردی در تاریخ ۱۴۰۱ /۱۰/۱۲با حضور اعضا تشکیل جلسه داد. 

 
نشانی مطلب در وبگاه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اردبیل:
http://www.uma.ac.ir/find-211.9200.29298.fa.html
برگشت به اصل مطلب