هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اردبیل- هیأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان
اعضای هیأت

حذف تصاویر و رنگ‌ها


AWT IMAGE                                       

دکتر اسماعیل چمنی                                                   

رئیس دانشگاه و رئیس هیأت نظارت استانی                                                         

دکتر قادر قاسمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

و نایب رئیس هیأت نظارت استانی

دکتر علی مجتهدین
دبیر هیأت نظارت استانی

  دکتر جبرئیل رزمجو
                 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه                

  دکتر عباس فنی اصل
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

دکتر حسین محسنی
                      

دکتر تورج حسن زاده
 

دکتر اردوان قربانی

دکتر الهام ابوالفضلی

                                                                               

                                         دکتر مهدی پناهیان                                                                         دکتر کریم نصیریان
                                                                                                 
                                                                                                                      

نشانی مطلب در وبگاه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اردبیل:
http://www.uma.ac.ir/find.php?item=211.9194.27824.fa
برگشت به اصل مطلب