پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی- پیام های تسلیت همکاران
پیام تسلیت به خانواده محترم همکار گرامی سرکار خانم سمیه ملکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ - 10:24 | 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=20.492.21986.fa
برگشت به اصل مطلب